Cette idée est archivée, les contributions sont neutralisées. 

Bonjour!

Merci fir Äre Bäitrag!

D’Lëtzebuerger Sprooch spillt an der Grondschoul eng ganz wichteg Roll. Am Zyklus 1 ass d’Lëtzebuergesch Haaptunterrichtssprooch esou datt all Kanner hei e Maximum Lëtzebuergesch léiere kënnen. Ab dem Zyklus 2 iwwerhëllt dat Däitsch dee Rôle – Lëtzebuergesch bleift awer a méi wéi engem Véierel vun der Unterrichtszäit Kommunikationssprooch.

Lëtzebuergesch spillt och am Plan d’études vun der Grondschoul, deen de Programm definéiert, eng wichteg Roll. Et sollen am grousse Ganzen déi selwecht Kompetenzen entwéckelt ginn, wéi an den aneren Unterrischtssproochen.

Well eis Schoulen en général awer op méi héich Studie virbereede soll, gëtt den Accent op déi Sprooche geluecht, déi een als sougenannten „Ausbausspoochen“ bezeechent. Dat sinn déi Sproochen, déi an der Communauté scientifique gebraucht ginn, an dat sinn déi däitsch, déi franséisch an déi englesch Sprooch.

Wat elo d’Léiere vun enger Sprooch ugeet, hei mam Bléck op d’Lëtzebuergesch, muss een dovunner ausgoen, datt ee Kand normalerweis 7 bis 8 Joer brauch, bis et eng Sprooch einigermoosse beherrscht. Wat d’Schreiwen ugeet, kann dat esouguer nach méi laang daueren. Déi selwecht Problematik gëtt et net nëmmen hei, mä och am Ausland, wou sech regelméisseg doriwwer opgereecht gëtt, datt vill Kanner an esouguer déi erwuesse Leit beim Schreiwen nach ëmmer Feeler man. Do brauch ee just op däitsch oder franséisch Facebooksäiten ze goen, fir sech dovunner ze iwwerzeegen.

Sprooche sinn nun emol eng komplex Ugeleegenheet.

Mat beschte Gréiss,

D'Equipe vu http://www.vosidees.lu

Commentaires (1)

Bonjour!

Merci fir Äre Bäitrag!

D’Lëtzebuerger Sprooch spillt an der Grondschoul eng ganz wichteg Roll. Am Zyklus 1 ass d’Lëtzebuergesch Haaptunterrichtssprooch esou datt all Kanner hei e Maximum Lëtzebuergesch léiere kënnen. Ab dem Zyklus 2 iwwerhëllt dat Däitsch dee Rôle – Lëtzebuergesch bleift awer a méi wéi engem Véierel vun der Unterrichtszäit Kommunikationssprooch.

Lëtzebuergesch spillt och am Plan d’études vun der Grondschoul, deen de Programm definéiert, eng wichteg Roll. Et sollen am grousse Ganzen déi selwecht Kompetenzen entwéckelt ginn, wéi an den aneren Unterrischtssproochen.

Well eis Schoulen en général awer op méi héich Studie virbereede soll, gëtt den Accent op déi Sprooche geluecht, déi een als sougenannten „Ausbausspoochen“ bezeechent. Dat sinn déi Sproochen, déi an der Communauté scientifique gebraucht ginn, an dat sinn déi däitsch, déi franséisch an déi englesch Sprooch.

Wat elo d’Léiere vun enger Sprooch ugeet, hei mam Bléck op d’Lëtzebuergesch, muss een dovunner ausgoen, datt ee Kand normalerweis 7 bis 8 Joer brauch, bis et eng Sprooch einigermoosse beherrscht. Wat d’Schreiwen ugeet, kann dat esouguer nach méi laang daueren. Déi selwecht Problematik gëtt et net nëmmen hei, mä och am Ausland, wou sech regelméisseg doriwwer opgereecht gëtt, datt vill Kanner an esouguer déi erwuesse Leit beim Schreiwen nach ëmmer Feeler man. Do brauch ee just op däitsch oder franséisch Facebooksäiten ze goen, fir sech dovunner ze iwwerzeegen.

Sprooche sinn nun emol eng komplex Ugeleegenheet.

Mat beschte Gréiss,

D'Equipe vu http://www.vosidees.lu

Renow