Cette idée est archivée, les contributions sont neutralisées. 

Gudde Moien!

Merci fir Äre Bäitrag.

Är Propose gëtt hei am Land zum Deel schonn ëmgesat, duerch d'Bestëmmunge beim Dateschutz ginn et awer kloer gesetzlech Limitten.

Mat beschte Gréiss,

D'Equipe vu vosidees.lu

Commentaires (7)

Birgitte H.
Birgitte H.

Birgitte H.

Niveau
0
Score
0

Bonne idée! Au Danemark c'est deja une realite. (Je m'excuse pour la manque d'accents).

Christiane S.
Christiane S.

Christiane S.

Niveau
0
Score
0

Ma da géingen déi Leit op de Verwaltungen awer schéin d'Rad schloen. An da géing et och vill méi laang daueren bis engem säin Dossier traitéiert géing ginn. Et muss een och dorunner denken.

Gudde Moien!

Merci fir Äre Bäitrag.

Är Propose gëtt hei am Land zum Deel schonn ëmgesat, duerch d'Bestëmmunge beim Dateschutz ginn et awer kloer gesetzlech Limitten.

Mat beschte Gréiss,

D'Equipe vu vosidees.lu

Gérard T.
Gérard T.

Gérard T.

Niveau
1
Score
173

Ech mengen awer net dass d'Verwaltungen dann iwwerfuerdert sinn. Am Plaz dass de Bierger de Bréif krit, krit d'Verwaltung en (Et geet emmer nach nëmmen 1 Bréif eraus, just den Destinataire ass en aneren)

An d'Verwaltung schéckt dann d'Dokument zeréck, amplaz un den Bierger.
An enger 2. Phase kann een jo och déi Dokumenter elektronesch ufroen. Am RnPP stinn mer haut jo schonn mat eisen Adressen (an wäit méi Informatiounen) drann.

Christiane S.
Christiane S.

Christiane S.

Niveau
0
Score
0

Et brauch e jo meechtens Dokumenter vu verschiddene Verwaltungen fir dat een Dossier komplett ass. Das schéckt eng Verwaltung e Bréif z.B. op d'Gemeng well se do 2 Dokumenter brauch, an de selwechte Bréif nach eng Kéier un eng aner Verwaltung well se vun där och nach een Dokument brauch. An da kritt d'Verwaltung jo och net alles direkt Dat gëtt awer schéin deier a komplizéiert. An een Dossier dee net komplett ass dee bleiwt leien. Ech als Bierger hu meng Dokumenter vill méi séier zesummen wann ech se selwer besuergen.

Gérard T.
Gérard T.

Gérard T.

Niveau
1
Score
173

Et geet jo net drëmm ween méi séier ass, mee wat méi einfach fir de Bierger ass. Ech weess och dass een perséinlech méi séier ass. :)

Deier a komplizéiert gett et sécher net, éischter méi gënschteg. D'Verwaltung schéckt d'Dokument direkt op déi richteg Plaz, an fiert net mei iwwert de Bierger. Dat heescht manner Timbren, manner Pabéier an manner Offall. An och elo ass et schonn esou dass den Dossier leien bleiwt wann den Bierger net virun mëcht.

Christiane S.
Christiane S.

Christiane S.

Niveau
0
Score
0

Här Gerard.
Et ka natierlech sinn dat ech Iech falsch verstanen hunn :-)
Déi Verwaltung déi Dokumenter brauch fir een Dossier ze traitéieren brauch z.B. 5 verschidden Dokumenter vu 5 verschiddenen Verwaltungen. Dat heescht : d'Verwaltung schéckt 5 Bréiwer un déi 5 verschidde Verwaltungen fir d'Dokumenter ze kréien. Da muss si natierlech och permanent kucken op den Dossier komplett ass. D'Verwaltung huet méi e groussen Aarbechtsopwand (ass elo meng Meenung). Ech schaffen och op enger Verwaltung a wann ech e kompletten Dossier vum Bierger kréien, da gett dee ganz séier traitéiert. Hunn ech awer en Dossier wou net komplett ass, da gëtt dee mol gären op d'Saèit geluecht well e jo och leit am Guichet huet an erëm muss schreiwen, fir d'Dokument ze kréien (awer elo net aus Béisartegkeet, mee well d'Deeg ze kuerz sinn).
Mee wéi gesot. Et ka sinn dat ech elo net verstinn wéi dir dat mengt, da musst der mech entschëllegen.

Renow