Cette idée est archivée, les contributions sont neutralisées. 

Bonjour,

D'Regierung hat sech schonn am Koalitiounsaccord kloer zum Thema Kannerbetreiung positionnéiert.

http://www.gouvernement.lu/3322796/Programme-gouvernement...

Déi ugekënnegt Reforme gi ganz kloer net an déi Richtung, dass de congé parental kuerz- oder mëttelfristeg soll ofgeschaaft ginn.

Mat beschte Gréiss,

D'Equipe vu http://www.vosidees.lu

Commentaires (1)

Bonjour,

D'Regierung hat sech schonn am Koalitiounsaccord kloer zum Thema Kannerbetreiung positionnéiert.

http://www.gouvernement.lu/3322796/Programme-gouvernement...

Déi ugekënnegt Reforme gi ganz kloer net an déi Richtung, dass de congé parental kuerz- oder mëttelfristeg soll ofgeschaaft ginn.

Mat beschte Gréiss,

D'Equipe vu http://www.vosidees.lu

Renow