Cette idée est archivée, les contributions sont neutralisées. 

Bonjour !

Merci fir Är Contributioun.

De Prinzip vum « Once only » gëtt vun der Regierung absolut ënnerstëtzt an an deem Sënn sinn och scho vill Efforte gemaach ginn.

D’Interkonnexioun vun Donnéeë bréngt awer natierlech och gewësse Problemer am Beräich vum Dateschutz mat sech an dofir muss gekuckt gi wou esou een Echange Sënn mécht a wou en och opgrond vum legale Kader erlaabt ass. A verschiddene Fäll ass och den Accord vum Bierger néideg fir den Accès op Donnéeë vun enger anerer Verwaltung ze ginn.

Wat d’E-Maile betrëfft bidden elo scho vill Verwaltungen dem Bierger d’Méiglechkeet fir se per E-Mail ze kontaktéieren. En Iwwerbléck vun dëse Verwaltunge fannt Dir ënnert folgendem Link:

http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/index...

D’Equipe vu guichet.lu krut den Optrag fir mat alle Verwaltungen ze kucke wéi een dem Bierger kann eng fix E-Mail-Kontaktadress zur Verfügung stellen.

Mat beschte Gréiss,

D'Equipe vu http://www.vosidees.lu

Commentaires (1)

Bonjour !

Merci fir Är Contributioun.

De Prinzip vum « Once only » gëtt vun der Regierung absolut ënnerstëtzt an an deem Sënn sinn och scho vill Efforte gemaach ginn.

D’Interkonnexioun vun Donnéeë bréngt awer natierlech och gewësse Problemer am Beräich vum Dateschutz mat sech an dofir muss gekuckt gi wou esou een Echange Sënn mécht a wou en och opgrond vum legale Kader erlaabt ass. A verschiddene Fäll ass och den Accord vum Bierger néideg fir den Accès op Donnéeë vun enger anerer Verwaltung ze ginn.

Wat d’E-Maile betrëfft bidden elo scho vill Verwaltungen dem Bierger d’Méiglechkeet fir se per E-Mail ze kontaktéieren. En Iwwerbléck vun dëse Verwaltunge fannt Dir ënnert folgendem Link:

http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/index...

D’Equipe vu guichet.lu krut den Optrag fir mat alle Verwaltungen ze kucke wéi een dem Bierger kann eng fix E-Mail-Kontaktadress zur Verfügung stellen.

Mat beschte Gréiss,

D'Equipe vu http://www.vosidees.lu

Renow