Cette idée est archivée, les contributions sont neutralisées. 

Bonjour!

Merci fir Äre Bäitrag.

Leider ass dat net méiglech well et sech beim B100 ëm eng national Kategorie handelt an deen entspriechend Führerschäin deemno och just hei am Land valabel ass. Lëtzebuerg wollt bilateral Accorde mat dem Frankräich an der Belsch aushandelen sou dass Leit mat engem Lëtzebuerger Führerschäin Kategorie B100 an dëse Länner hätten dierfe fueren, dat gouf awer vun der EU-Kommissioun refuséiert.

Mat beschte Gréiss,

D'Equipe vu http://www.vosidees.lu

Ceci n’est pas possible. La directive européenne relative aux permis de conduire ne le permet pas. B100 est une catégorie nationale uniquement valable sur le territoire national. LU voulait conclure des accords bilatéraux avec FR et BE afin de permettre aux ressortissants de ces pays de conduire avec le B100 sur le territoire des trois pays. Opposition de la COM.

Commentaires (1)

Bonjour!

Merci fir Äre Bäitrag.

Leider ass dat net méiglech well et sech beim B100 ëm eng national Kategorie handelt an deen entspriechend Führerschäin deemno och just hei am Land valabel ass. Lëtzebuerg wollt bilateral Accorde mat dem Frankräich an der Belsch aushandelen sou dass Leit mat engem Lëtzebuerger Führerschäin Kategorie B100 an dëse Länner hätten dierfe fueren, dat gouf awer vun der EU-Kommissioun refuséiert.

Mat beschte Gréiss,

D'Equipe vu http://www.vosidees.lu

Ceci n’est pas possible. La directive européenne relative aux permis de conduire ne le permet pas. B100 est une catégorie nationale uniquement valable sur le territoire national. LU voulait conclure des accords bilatéraux avec FR et BE afin de permettre aux ressortissants de ces pays de conduire avec le B100 sur le territoire des trois pays. Opposition de la COM.

Renow